Trading oftewel (internationale) handel is één van de disciplines waarin Virol zich als betrouwbare partner heeft bewezen. We handelen zelf of zoeken de samenwerking met door ons geselecteerde partners. Op deze manier staan we garant voor een duurzame verwerking van afvalstromen en grondstoffen.

Internationale handel

Met name op het gebied van papier, ferro en non-ferro metalen en kunststof is Virol een gerenommeerde internationale partij. Deze afvalstromen geven we hun waarde terug en houden zo de circulaire economie gesloten. Ook andere materialen geven we bij voorkeur hun waarde terug en staan hierbij open voor innovatieve oplossingen.

Papier

De internationale handel in oud papier voor zowel de publieke als de private sector wordt verzorgd door zusterorganisatie Waste Paper Trade (WPT). WPT heeft kantoren in Nederland, Duitsland, Denemarken, Polen, Frankrijk, Kroatië en Tsjechië. Op jaarbasis verhandelt WPT ongeveer 1,4 miljoen ton papier in binnen- en buitenland.

Metalen

Ferro en non-ferro verhandelen wij op de internationale markt vanuit onze vestiging in Winschoten. Met vaste partners in onder meer Europa en Azië staan wij garant voor een duurzame verwerking van metalen. De materialen worden veelal per schip afgevoerd, de meest duurzame manier grote hoeveelheden metalen te transporteren.

Kunststoffen

Een sterk groeiende afvalstroom is kunststof. Kunststoffen zijn uitermate geschikt voor hergebruik. De scheikundige verbindingen in kunststof kunnen oneindig ingezet worden als grondstof voor nieuwe producten. Omdat kunststof niet afbreekbaar is, is het behouden van de waarde van deze grondstof binnen de circulaire economie van groot belang.