Uw (elektronisch) afval zo verantwoord mogelijk laten recyclen met oog voor de circulaire economie? Virol biedt MKB, detailhandel, gemeenten en instellingen een passende totaal oplossing in overeenstemming met uw wensen. De centrale overheid doet steeds vaker een beroep op het probleemoplossend vermogen van onze samenleving en zoekt hiervoor verbinding met het bedrijfsleven. Virol staat midden in de maatschappij en voelt zich direct betrokken bij haar omgeving. Wij geven graag samen met uw organisatie invulling aan waardecreatie. Daarom combineren we het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het realiseren van economisch voordeel en een duurzame bedrijfsvoering.

Totaal gemak voor uw gemak

Met het totaal concept van Virol kunt u al uw afvalstromen regelen met een partner. Voor u wel zo overzichtelijk. De afvalstromen zoals oud papier, karton, kunststof, piepschuim en metalen worden efficiënt en effectief door ons verwerkt.

 

Voordelen totaal oplossing

–          Marktconforme prijs: onze prijsstelling is transparant en loopt mee met de grondstoffenmarkt.

–          Ontzorgen: wij ontzorgen u met de, vanuit de overheid, verplichte inzameling van elektronische apparaten.

–          Gemak: al uw afval wordt door één aanbieder opgehaald. Dus een aanspreekpunt, een transport en een factuur.

–          MVO: u biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op regulier werk.

–          Waarde: met uw deelname sluit u aan op het programma ‘van Afval naar Grondstof’ en stimuleert u de overgang naar de circulaire economie.

–          Duurzaam: in elektronisch afval (AEEA) zitten vaak waardevolle grondstoffen. Door elektronisch afval gescheiden in te zamelen kunnen we deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Voor bijvoorbeeld het (kunnen blijven) maken van medische apparatuur.

–          Vertrouwd: vanaf de inzameling tot en met de verwerking bent u verzekerd dat alles conform certificering, protocollen en wet- en regelgeving gebeurt.

Betrouwbaar en zorgvuldig

Virol werkt volgens wet- en regelgeving en is WEEELABEX gecertificeerd. We kijken verder door ‘niet wettelijk verplichte protocollen’ aanvullend toe te passen. Naast wettelijke kaders geeft Virol ook vanuit MVO invulling aan Social Return on Investment, milieu, arbo en veiligheid. Dankzij transparante registratiesystemen verzorgen wij een duidelijke en correcte rapportage. Virol is een betrouwbare partner voor het recyclen van al uw afvalstromen.