Voor ruim 300 scholen en verenigingen in Noord-Nederland faciliteert Virol de inzameling van oud papier. De inzameling gebeurt in samenwerking met vrijwilligers van de school of vereniging en Virol stelt de inzamelmiddelen zoals container of kraakperswagen en een chauffeur ter beschikking.

 

Waarom inzameling aantrekkelijk is voor scholen en verenigingen

Oud papier inzameling is een belangrijke inkomstenbron voor scholen en verenigingen. Het oud papier komt van leden, leerlingen en omwonenden. Door extra inkomsten te generen kunnen zij meer bieden in de vorm van extra activiteiten en het lesgeld of lidmaatschap laag houden. Het is een welkome aanvulling op de hun kas.

 

Inzamelmiddelen bij scholen en verenigingen

De service van Virol gaat van het leveren van een container tot aan het ter beschikking stellen van een kraakperswagen met chauffeur. Afhankelijk van de behoefte zetten wij een container neer op een vooraf afgesproken locatie. Leerlingen, leden en omwonenden kunnen het oud papier daar heenbrengen. Met een vooraf afgesproken frequentie wordt de container omgewisseld of geleegd. De inkomsten van het ingezamelde papier gaan dan naar de desbetreffende school of vereniging.

 

Ook is het mogelijk om huis-aan-huis inzameling te faciliteren. Wij stellen een kraakperswagen met chauffeur ter beschikking en zamelen in samenwerking met de vrijwilligers van de school of vereniging in. De inzameling vindt in de avonduren of weekenden plaats.

 

Informatiepakket Scholen & Verenigingen