2 november 2017

Op 7 en 8 november staan wij vanuit Virol en ons zusterbedrijf Reisswolf op de promotiedagen voor het bedrijfsleven van Noord Nederland in Groningen. Wij zijn weer volop met leuke, nieuwe dingen bezig en dit is voor ons een mooie kans om dit te laten zien.

Op dit moment speelt de circulaire economie een grote rol in onze maatschappij. De behoefte vanuit bedrijven om hieraan mee te doen groeit en wij denken graag mee om u als klant hierin te ontzorgen.

Scheiding aan de bron

Uw afval bestaat veelal uit grondstoffen, deze grondstoffen kunnen weer gebruikt worden als grondstof voor het maken van nieuwe producten. Er is echter een belangrijke voorwaarde om deze stromen om te kunnen zetten in grondstof voor nieuwe producten. Namelijk, een gescheiden inzameling.

Door uw afval aan de bron te scheiden kunnen veel stromen ingezet worden voor de recycling. Dit heeft meerdere voordelen. Allereerst wordt hierdoor het volume van uw restafval beperkt, dit levert u in veel gevallen ook een kostenbesparing op. Daarnaast worden stromen hergebruikt, waardoor er minder tot geen nieuwe grondstoffen gewonnen hoeven te worden. Hiermee bespaart u dus niet alleen op uw kosten maar ook op het milieu.

Dit hergebruik van afvalstromen tot nieuwe producten noemen we de circulaire economie. Op deze manier worden uw afvalstromen van vandaag de hulpbronnen voor de nieuwe producten van morgen.

De BonTon 

Om scheiding aan de bron te faciliteren is het van belang mogelijkheden tot scheiding te creëren daar waar het afval ontstaat.Wij kunnen u hierbij ondersteunen door de juiste middelen hiervoor aan te bieden. Naast de Recycle Bin hebben wij nu ook de BonTon die hiervoor geschikt is.

De BonTon is een modulair inzamelmiddel die voor 100% uit recyclebaar materiaal bestaat. Deze afvalscheidingsmodule is namelijk gemaakt van polypropyleen (PP). Verder is de BonTon samen te stellen uit meerdere modules en kunnen alle onderdelen afzonderlijk vervangen worden. Leuk om te weten is dat de BonTon niet alleen recyclebaar is maar ook nog met behulp van Social Return in elkaar gezet wordt.

BonTon de duurzame inzamelmodule van goede komaf, die de mogelijkheid biedt tot inzameling van de volgende stromen:

  • GFT;
  • Plastic;
  • Papier;
  • (koffie)bekers;
  • En restafval.

Wij gaan graag met u in gesprek over de voordelen die de BonTon uw bedrijf kan opleveren. Tijdens de promotiedagen in Groningen bent u van harte welkom in onze stand! Wij staan in stand 2065, vlak na binnenkomst aan het einde in het 2e gangpad links.