‘alles heeft waarde’; vanuit deze overtuiging geven wij onze dienstverlening vorm. Niet alleen zien we waarde van de contacten met onze klanten, maar ook zien we de waarde van collega’s, afnemers, afval, grondstoffen en de circulaire economie. Onderstaand leest u in onze missie wat we naar buiten willen uitdragen, in onze visie leest u hoe wij de toekomst zien en onze kernwaarden geven weer waar we voor staan.

Onze missie:

“alles heeft waarde”, vanuit deze overtuiging onderneemt het familiebedrijf Virol. Wij bieden innovatieve oplossingen om afval als grondstof of product terug in de markt te brengen. Het geven van zekerheid aan onze klanten zit in onze genen en vertaalt zich naar onze specialismen, zoals de ‘Reisswolf concepten’. Meervoudige waardecreatie is onze kerncompetentie, de circulaire economie is onze realiteit. Onze ambitie en handelsgeest zetten we niet alleen in voor ónze verdere groei, maar ook die van onze medewerkers, stakeholders en partners.

Onze visie:

Virol wil in de transitiemarkt van afval naar grondstof het meest succesvolle familiebedrijf van Noord Nederland zijn. Onze identiteit kenmerkt zich door duurzame samenwerking in de branche te stimuleren en elkaar het ketenvoordeel te gunnen.

Onze kernwaarden:

Virol staat voor…

  • Klanttevredenheid waarbij wij er naar streven de klantverwachting te overtreffen.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering en handelen hier naar.
  • Handelsgeest en ondernemersmentaliteit. Wij zijn creatief, verbindend, onderscheidend in kwaliteit en denken in oplossingen.
  • No-nonsense communicatie die zorgt voor duidelijkheid en transparantie voor samenwerkingspartners.
  • Jarenlange ervaring in de markt. Onze organisatie en de dienstverlening zijn betrouwbaar, duurzaam en gestructureerd.
  • Een persoonlijke en vertrouwde aanpak. Wij hechten veel waarde aan korte lijnen, loyaliteit en snel beslissen.
  • Innovatie. Vooruitstrevend varen we onze eigen koers.