26 april 2018

Samenwerking tussen gemeenten, afvalbedrijven, recyclebedrijven, kennisinstellingen en burgers speelt een grote rol in het versnellen van de omslag naar de circulaire economie. Volgens Milieudienst Groningen, Area en Virol is het nu zaak om in Groningen en Drenthe relaties te versterken en de wederzijdse afhankelijkheid te onderkennen en te benutten. Door samenwerking kunnen bijvoorbeeld grondstoffen worden behouden in de regio. Dit leidt tot kennisontwikkeling, innovatie, nieuwe duurzame economische activiteiten en extra (sociale) banen in beide regio’s.

Daarom organiseren de Milieudienst Groningen, Area en Virol speciaal voor wethouders en ambtenaren op 18 mei een informatiemiddag in het Drents Museum te Assen over ontwikkelingen en samenwerking in de circulaire economie in Groningen en Drenthe.

De deelnemers worden geïnformeerd over de uitkomsten van ‘Noord-Nederland Circulair’, het onderzoek naar grondstoffen van waaruit circulaire kansen te behalen zijn. Ook worden er enkele praktische voorbeelden gepresenteerd op welke wijze gemeenten herbruikbare grondstoffen kunnen ontsluiten uit het restafval. Agnes Mulder, Tweede Kamerlid van het CDA en woordvoerster op gebied van Economie en Klimaat (waaronder circulaire economie), zal vragen op gebied van ontwikkelingen binnen de circulaire economie beantwoorden.
Tijdens de middag is er ook de gelegenheid om elkaar informeel te treffen en contacten te leggen.

Voor meer informatie kan een mailbericht worden gestuurd naar communicatie@virol.nl