Glas is een uitstekende grondstof om her te gebruiken in de circulaire economie. Zonder verlies van kwaliteit kan het keer op keer opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuw glas. Zo wordt bijvoorbeeld vlakglas steeds opnieuw ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas.

Hergebruik van glas

Voor het hergebruiken van glas werkt Virol samen met een specialistische partner in de keten. Door hergebruik levert één kilo glasscherven een besparing van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen op. Daarbij levert hergebruik ook een andere milieuwinst op; we besparen namelijk energie in het productieproces.

Uw glas wordt aangeboden aan onze ketenpartner, waarna het wordt verwerkt tot kleine scherven die als grondstof ingezet worden bij de productie van glas. De afzet van deze scherven is internationaal. Voor reststromen zoals keramiek, steen en porselein, worden innovatieve oplossingen gezocht. Deze worden bijvoorbeeld verwerkt tot bomenzand, waardoor ook deze stromen hun weg in de circulaire economie vinden.

Inzameling van glas

Voor het inzamelen van glas heeft Virol een breed assortiment aan containers beschikbaar.

Wilt u weten welke inzameloplossing past in uw bedrijf?

Vraag een adviesgesprek aan!

Uw rol in de circulaire economie

Het hergebruiken van glas begint bij u! Door maximaal te scheiden, levert u de grondstof voor nieuw glas. Goede faciliteiten vormen hiervoor de basis, waarin wij u graag adviseren. Door intensieve samenwerking tussen u als klant, wij als kennispartner in de markt en onze partners in de keten, zorgen we ervoor dat de schakels binnen de circulaire economie in elkaar blijven grijpen. Daar waar glas voor u haar waarde verliest, geven wij deze waarde terug.