Virol is dé sociale sorteer- en demontagelocatie in Noord Nederland op het gebied van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) voor gemeenten, bedrijven en instellingen. Op de specifiek ingerichte locaties van Virol vinden diverse demontage, sorteer- en bewerkingsactiviteiten plaats met betrekking tot het ingezamelde elektronisch afval. 

Inzameling en verwerking elektronisch afval

Virol biedt de mogelijkheid om samen met gemeenten, bedrijven en instellingen elektronisch afval in te zamelen, te laten demonteren, ontdoen van verontreinigingen (depollutie) en te laten verwerken conform de WEEELABEX-verplichtingen die per 1 juli 2015 van kracht zijn gegaan. Virol heeft deze WEEELABEX-certificering in huis en voldoet daardoor aan de verplichtingen die in Europa worden gesteld aan de demontage en de verwerking van deze zogenoemde ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten’.

Virol verzorgt deze werkzaamheden op haar scheidingslocaties in Scheemda en Winschoten en zet hiervoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. In deze tijd is het belangrijk om met elkaar de werkgelegenheid te stimuleren voor deze relatief grote groep mensen. De activiteiten op het gebied van elektronisch afval (AEEA) lenen zich hier uitstekend voor. Inmiddels hebben verschillende gemeenten, bedrijven en instellingen zich aangesloten bij dit initiatief.

In samenwerking met Get2Green verzorgen wij de inzameling. Dit gebeurt met een speciaal ‘groen’ voertuig. Dit voertuig rijdt op groengas en verminderd hierdoor de CO2-uitstoot met 90% in vergelijking tot benzine en diesel. Virol werkt samen met Weee Nederland die namens producenten en importeurs de terugname en recycling van elektronische afval coördineert.

Maatschappelijke waarde

De centrale overheid doet steeds vaker een beroep op het probleemoplossend vermogen van onze samenleving en richt zich hierbij op burgers, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Door middenin de maatschappij te staan voelen we ons betrokken en geven we graag samen met u invulling aan meervoudige waardecreatie. Dit doen we onder andere door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden ten aanzien van elektronisch afval?

Vraag een adviesgesprek aan

 

Virol werkt samen met Weee Nederland die namens producenten en importeurs de terugname en recycling van elektronische afval coördineert.