CO2 staat voor Carbon Dioxide, en dat noemen we ook wel koolstofdioxide. Zonder CO2 zou er geen leven mogelijk zijn op aarde, omdat planten en bomen het als bron nodig hebben voor het uitstoten van zuurstof. Daarnaast zorgt CO2 voor het vasthouden van de warmte van de zon in onze atmosfeer. Door een toename van CO2 in onze atmosfeer, wordt er steeds meer warmte vastgehouden. Het vormt de oorzaak van de opwarming van de aarde en het veranderende klimaat. U kunt uw steentje bijdragen aan een CO2-besparing door bijvoorbeeld uw afval te scheiden. Met een CO2-besparingscertificaat weet u hoeveel CO2 u heeft bespaard door uw afval te scheiden.

 

Besparingscertificaat

Veel klanten geven aan dat het besparen van CO2 erg ongrijpbaar is. We bieden onze klanten daarom een CO2-besparingscertificaat. Dit certificaat geeft precies weer hoeveel CO2 de klant heeft bespaard door het scheiden van papier en/of folie van het restafval en maakt deze hoeveelheid concreet door te laten zien hoeveel autokilometers er zijn bespaard.

 

Bent u klant van Virol en wilt u ook een CO2-besparingscertificaat?

Vraag hier uw certificaat aan

 

CO2-uitstoot

Voor het opwekken van energie worden op dit moment vaak fossiele brandstoffen ingezet. De verbranding van deze brandstof levert ons energie, maar zorgt ook voor een uitstoot van CO2. Bomen en planten kunnen deze stof omzetten in zuurstof, maar door ontbossing is de verhouding tussen CO2 uitstoot en opname ernstig verstoord.

 

Hoe CO2-uitstoot reduceren?

Door de gevolgen van deze verstoorde verhouding, een veranderd klimaat, zien we de noodzaak CO2-uitstoot te reduceren. Een van de manieren waarop we dit doen, is door afvalscheiding te stimuleren. Dit zorgt namelijk niet alleen voor een vermindering van CO2 uitstoot, maar levert u ook een kostenbesparing op.