Uw afval bestaat uit grondstoffen. Dit zijn waardevolle grondstoffen die in een nieuwe economie hergebruikt  worden bij het maken van nieuwe producten. Dit systeem noemen we de circulaire economie. Een begrip dat meer en meer een plaats krijgt in een samenleving waar duurzaamheid een belangrijk begrip is. Maar wat is het nou precies?

 

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een systeem waarin grondstoffen na gebruik terug keren als grondstof voor nieuw te produceren producten. We vinden manieren om waardevolle grondstoffen opnieuw te gebruiken, zodat hun kwaliteit bewaard blijft en ze ook na de levensduur van losse producten bruikbaar blijven. Zo worden in een nieuwe economie de producten van vandaag de hulpbronnen van morgen.

Waarom is circulaire economie belangrijk?

In het verleden heeft de mens gekozen om op een lineaire wijze om te gaan met dit proces. We nemen, we maken en we gooien weg. Iedere keer dat we dit proces doorlopen, nemen we een deel van de eindige voorraad grondstoffen en produceren we afval. We creëren ons eigen probleem; een overvloed aan afval en een tekort aan grondstoffen.

 

Wanneer we kijken naar de natuur, zien we een systeem dat al miljoenen jaren bestaat. Het afval van het ene soort is het voedsel van het andere. De zon levert de energie. Planten groeien, sterven en voedingsstoffen keren terug naar de aarde. Door een voorbeeld te nemen aan de natuur, kunnen we onze denkwijze veranderen en samen vorm geven aan een duurzame toekomst.

Circulaire economie (3)

Virol als schakel in de circulaire economie

Bovenstaande afbeelding geeft een helder beeld van de circulaire economie zoals we deze samen vorm kunnen geven. In deze cirkel neemt Virol zowel de inzameling van grondstoffen als de sortering en recycling van grondstoffen voor haar rekening.

 

De ervaring die we sinds 1970 hebben opgedaan, maakt ons tot een gedegen partner met kennis van de markt. We adviseren u graag op het gebied van het maximaal scheiden van afvalstromen, om deze optimaal in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. Met onze ketenpartners, vormen we de schakel sorteren en recyclen. We hebben een brede kennis van de wensen van de “productie” en kennen onze afzetkanalen door en door. Graag denken we verder dan de gebaande paden, door met ketenpartners te zoeken naar innovatieve oplossingen om het hergebruikpercentage van onze grondstoffen te optimaliseren.

 

De samenwerking met diverse ketenpartners, maakt ons tot een sterke schakel in de circulaire economie. Zoals we dit in onze missie benoemen: ‘Meervoudige waardecreatie is onze kerncompetentie, de circulaire economie is onze realiteit’.