Op de bouw komen heel diverse afvalstromen vrij. Ook wanneer scheiden aan de bron dan niet goed mogelijk is, zien wij de waarde van deze grondstoffen in de circulaire economie! Want vrijwel al het bouw- en sloopafval die vrijkomen zijn in te zetten voor hergebruik. Samen met u dragen wij er zorg voor dat deze stromen worden gescheiden en ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Sorteren van bouw- en sloopafval

Door samen te werken met ketenpartners, maken wij een volledige scheiding van uw bouw- en sloopafval mogelijk. Concreet betekent dit dat uw afval na scheiding een hergebruikpercentage van circa 85% kent, de overige 15% vindt een andere nuttige toepassing.

Door diverse zeven, magneten en windzifters wordt uw afval gescheiden in puin, hout, non-ferro metalen, kunststoffen, gips, dakleer, folie, karton en residu. Zo wordt schoonpuin in de circulaire economie hergebruikt als bermverharder en grondverbeteraar.

Containers voor inzameling

Voor het inzamelen van bouw- en sloopafval heeft Virol een breed assortiment aan containers beschikbaar.

Wilt u weten welke container past bij uw bedrijf?

Vraag een adviesgesprek aan!